ต้นไม้ มงคลปลูกในบ้าน เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

ต้นไม้ มงคล

ในอดีตนิยมปลูกเลี้ยง ต้นไม้มงคล ชนิดต่างๆไว้รอบบ้าน หากเป็นต้นไม้ก็จะปลูกลงดินในทิศที่สามารถให้ร่มเงากับตัวบ้านได้ หรือสามารถเก็บส่วนต่างๆของต้นมาบริโภคได้ง่าย ต้นไม้มงคลปลูกในบ้าน   สำหรับไม้มงคลที่มีขนาดเล็กก็มักจะปลูกเป็นไม้กระถางและวางไว้หน้าบ้าน เพราะเชื่อว่าจะช่วยปกปักรักษาทุกคนในบ้านให้รอดพ้นจากสิ่งเลวร้ายและอันตรายต่างๆ การเลือกปลูก ต้นไม้มงคลในบ้าน ชนิดใดก็ตาม ควรศึกษาลักษณะวิสัยของพืชแต่ละชนิดก่อนปลูก เพื่อให้ต้นเติบโตอย่างสวยงามให้เราชื่นชมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ต้นไม้ มงคลปลูกในบ้าน ใบเงิน ใบทอง ใบนาก ชื่อวิทยาศาสตร์ Graptophyllum pictum (L.) Griff. วงศ์ ACANTHACEAE ใบเงิน ใบทอง ใบนากมีสีสันแตกต่างกัน นิยมปลูกตามบ้านเรือน โตเร็ว สามารถปลูกเป็นพุ่มประดับตามริมถนนหรือทำรั้วได้ ถ้าตัดแต่งเตี้ยเกินไป พุ่มใบจะโปร่ง ควรตัดแต่งไม่ให้ต้นต่ำกว่า 60 เซนติเมตร เมื่อต้นมีขนาดใหญ่ใบจะไม่สวยเท่าต้นขนาดเล็ก ควรนำไปตัดกิ่งเพื่อไปปักชำต่อเพื่อปลูกใหม่ เชื่อว่าให้โชคลาภเรื่องทรัพย์สินเงินทองและความสมบูรณ์พูนสุข ใช้ประกอบในพิธีกรรมสำคัญและงานมงคลต่างๆตามประเพณีไทย เงินไหลมา ชื่อวิทยาศาสตร์ Syngonium podophyllum Schott. วงศ์ ARACEAE เป็นต้นไม้แผ่เลื้อย โตเร็ว สามารถปลูกในร่มได้ ปลูกเป็นต้นไม้กระถางหรือใส่แจกัน หรือปลูกเป็นต้นไม้คลุมดินในที่ร่ม ทั้งยังทนน้ำขัง หรือใช้ปลูกริมถนนได้ […]